Данни
Съдържание
Безплатно

Напълно безплатно издаване на фактури от всяка точка на света, от всяко устройство с достъп до интернет. Бързо, лесно и удобно - създаване на фактура за 20 секунди. Основната функционалност по създаване, отпечатване и изпращане по e-mail е напълно безплатна, без реклами на сайта, както и в бланката за печат, и така ще остане занапред.

Конфиденциално

Основната функционалност на сайта по създаване, отпечатване и изпращане по e-mail на фактури не налага дори регистрация. Системата не изисква от потребителите каквито и да било данни, освен минимално необходимите за създаване на фактура, които в по-голямата си част са публично достъпни през системи като Apis или Ciela.

Гъвкаво

Целта на системата за online създаване на фактура е да улеснява създаването на фактури в сравнение с писането на хартиени бланки, но не за сметка на гъвкавостта. Системата извежда предупреждения за невалидни данни, но не налага корекции. Имате свободата да напишете каквото желаете във всяко едно поле и бланката ще бъде генерирана с попълнените от вас дани.