Въвеждане на цена без ДДС

Натискане на интервал или двойно кликване в полето Единична цена ви позволява да въведете цената на артикула с включен ДДС, след това системата ще направи всички необходими изчисления, за да се получи желаната от вас крайна цена.

Търсене по име

При започване на нов документ, курсурът обикновено е поставен в полето ЕИК, но ако желаете да търсите по име, натиснете Enter и курсурът ще се прехвърли автоматично в полето за търсене по име.

Автоматично попълване

При попълване на поле ЕИК данните на фирмата се попълват автоматично. Разполагаме с база от данни с над 800000 фирми. Възможно е също търсене и автоматично попълване на данни по име или част от името на фирма.

Регистрация по ЗДДС

След като попълните ЕИК, системата автоматично ще посочи дали фирмата има валидна регистрация по ЗДДС. Може да направите проверка за статуса към днешна дата с натискане на бутона до полето "ИН по ЗДДС".

Въвеждане на артикули

При въвеждане на артикули, натиснете Enter, за да бъдете прехвърлени в следващото празно поле или на нов ред, ако всички необходими атрибути на текущия артикул са въведени.

Валидация

При покаване на грешка, преместете показалеца на мишката върху червения триъгълник, за да видите точното описание на грешката.